فیات
اطلاعات بازار
معاملات
فیوچرز
خدمات مالی
رویداد
بیشتر
جایگاه تازه واردان
ورود
تاریخچه معاملات
قیمت (USDT)
مقدار(MAGIC)
زمان
MAGIC/USDT
--
آموزش ترید اسپات
قیمت دلخواهقیمت بازاراستاپ-قیمت دلخواهاستاپ-قیمت بازار
تنظیمات پیشرفته:
AL
M
دردسترس: - - USDT
قیمت
USDT
مقدار
MAGIC
0%
ارزش
USDT
دردسترس: - - MAGIC
قیمت
USDT
مقدار
MAGIC
0%
ارزش
USDT
0%
0%
قیمت(USDT)
تعداد(MAGIC)
از تعداد کل
--
--
USD
اتصال به اینترنت پایدار است
اطلاعیه
پشتیبانی