Fiat
ภาพรวม
Spot
Futures
การเงิน
โปรโมชั่น
มากกว่า
พื้นที่สำหรับมือใหม่
เข้าสู่ระบบ
มาร่วมเป็นแอมบาสเดอร์ CoinEx
จำนวนเงินคืนเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่1200USD
แนะนำแอมบาสเดอร์
สไตล์แอมบาสเดอร์
กิจกรรมแอมบาสเดอร์
สิทธิพิเศษส่วนเงินคืน
แอมบาสเดอร์ CoinEx สามารถรับค่าคอมมิชชั่นการแนะนำได้สูงสุด 50% ซึ่งค่าคอมมิชชั่นจะถูกชำระเป็น USDT
ระดับแอมบาสเดอร์ ปริมาณธุรกรรมสะสมของผู้ได้รับเชิญในเดือนที่ผ่านมา และ/หรือ เชิญผู้ใช้ซื้อขายใหม่เมื่อเดือนที่แล้ว อัตราส่วนเงินคืนค่าคอมมิชชั่น (คืนเป็น USDT)
Silver
≥ 100,000 USD หรือ ≥ 3 40%
Gold
≥ 500,000 USD และ ≥ 1 45%
Diamond
≥ 2,000,000 USD และ ≥ 2 50%
สิทธิพิเศษอื่นๆ
เพลิดเพลินกับส่วนเงินคืนถาวร
คุณสามารถเพลิดเพลินกับส่วนเงินคืนถาวรได้ หากสถานะแอมบาสเดอร์หมดอายุ ระบบจะคำนวณส่วนเงินคืนปกติ
ระยะเวลาคุ้มครองแอมบาสเดอร์
มาเป็นแอมบาสเดอร์เป็นครั้งแรกและรับระยะเวลาคุ้มครอง 3 เดือน แม้ว่าการประเมินจะไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แต่คุณยังคงรักษาระดับ Silver ได้
โปรแกรมแนะนำแอมบาสเดอร์
เมื่อเชิญเพื่อนมาเป็น Ambassador(ฑูต) คุณจะได้รับรางวัลค่าธรรมเนียมพิเศษ 5% ที่สร้างขึ้นจากผู้ใช้ที่ได้รับการแนะนำจากคุณมาเป็น Ambassadors(ฑูต)
การรับรองเกียรติอย่างเป็นทางการ
CoinEx จะมอบโอกาสในการเปิดเผยให้แอมบาสเดอร์ที่โดดเด่นเพื่อเน้นย้ำสถานะกิตติมศักดิ์ของพวกเขา
การแบ่งปันทรัพยากรอย่างเป็นทางการ
เนื้อหาคุณภาพสูงที่สร้างโดยแอมบาสเดอร์ CoinEx จะได้รับการสนับสนุนจากช่องทางที่เป็นทางการและจากภายนอก
สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมชุมชน/โบนัสสำหรับมือใหม่/การฝึกอบรมธุรกิจเป็นประจำ
เงื่อนไขการสมัคร
คุณสามารถสมัคร แอมบาสเดอร์ CoinEx โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อ1ต่อไปนี้:
สภาพ 1
มีกลุ่มโซเชียลบล็อคเชนที่สร้างขึ้นและดำเนินการอย่างอิสระ ซึ่งสามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมการขายสำหรับ CoinEx
สภาพ 2
เป็นเจ้าของบัญชี บล็อกเชน SNS ที่ดำเนินการโดยส่วนตัว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ YouTube, Twitter เป็นต้น
สภาพ 3
มีประสบการณ์และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบล็อคเชนต่างๆ เช่น AMA การพบปะพูดคุยกับแฟนคลับ
สภาพ 4
มีประสบการณ์และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเขียนหรือการสร้างเนื้อหาบล็อคเชน เช่น สื่อโฆษณา sns การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ
หมายเหตุ:
แอมบาสเดอร์ CoinEx เป็นหุ้นส่วนทางระบบนิเวศของ CoinEx และมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายในชื่อของตนเองในพื้นที่ที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในสัญญาเท่านั้น และไม่มีสิทธิ์ดำเนินการหรือสัญญาภาระผูกพันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างอื่นในนามของ CoinEx หรือในนามของ CoinEx
ยินดีต้อนรับสู่แอมบาสเดอร์ CoinEx
สมัครแอมบาสเดอร์ CoinEx
กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแอมบาสเดอร์ CoinEx
กำลังรอการแจ้งเตือนตรวจสอบของ CoinEx