Fiat
ภาพรวม
Spot
Futures
การเงิน
โปรโมชั่น
มากกว่า
พื้นที่สำหรับมือใหม่
เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลตลาดย้อนหลัง
CoinEx ให้การดาวน์โหลดข้อมูลสาธารณะของตลาดที่หลากหลาย รวมถึงข้อมูลเชิงเทียน ข้อมูลธุรกรรมในอดีต เป็นต้น
ดาวน์โหลดข้อมูล
ข้อมูล
ตลาด
เวลา
คำอธิบายส่งคืน
timestamp
open
close
high
low
volume
deal
1681920000
30380
29277.62
30404
29000
1204.28
35916900
1681833600
29434.38
30380.01
30486.8
29110.01
529.77
15421609.99
1681747200
30298.03
29434.39
30309.17
29245.22
442.45
12939547.58
1681660800
30286.44
30291.54
30539.98
30125
231.61
6977251.25
1681574400
30472
30295.02
30597.82
30200.96
301.12
9094113.07
ข้อมูล K-line ที่ผ่านมาของ CoinEx ข้อมูลก่อนวันที่2023-05รองรับระดับ 1 นาทีเท่านั้น และข้อมูลหลังจากนั้นรองรับหลายช่วงเวลา