Fiat
ภาพรวม
Spot
Futures
การเงิน
โปรโมชั่น
มากกว่า
พื้นที่สำหรับมือใหม่
เข้าสู่ระบบ
สถาบัน CoinEx

จุดหยุดที่สี่ของ Grant for Fulfilling Dreams: CoinEx Charity เข้าช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสในอินโดนีเซียเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาในทั่วโลก

2023-07-26 06:29:32

Charity ซึ่งเป็นสาขาการกุศลของ CoinEx แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลระดับโลกได้เปิดตัวโครงการ Grant for Fulfilling Dreams ปัจจุบันโครงการนี้ได้มาถึงไนจีเรีย เวียดนาม และไทยแล้ว ทุนของโครงการนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนหลายพันคน และวันที่ 28 มิถุนายน Grant for Fulfilling Dreams ได้เดินทางมาถึงอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นจุดแวะที่สี่ ที่ Jovin Smart School ทาง CoinEx Charity ได้จัดกิจกรรมการกุศลโดยมุ่งเน้นที่การบรรเทาความยากจนและสวัสดิการด้านการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ขาดแคลนแห่งนี้ด้วยการจัดหาโต๊ะและเก้าอี้ใหม่ อาหาร เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน เงินทุนเพื่อการศึกษา ซ่อมแซมหลังคา และงานปรับปรุงผนัง สภาพการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้สร้างความหวังมาสู่นักเรียนอย่างมากมาย

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศที่มีประชากรมากที่สุด อินโดนีเซียต้องต่อสู้กับทรัพยากรทางการศึกษาที่จำกัดและความยากจนที่ฝังรากลึก จากสถิติล่าสุดจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันมีนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจมากกว่า 20,000 คนทั่วประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะออกจากโรงเรียนกลางคัน นักเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและด้อยพัฒนา ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพได้ เนื่องจากความยากจน ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในการบรรลุเป้าหมายด้านการศึกษาและการได้รับโอกาสในอนาคต

Jovin Smart School ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองหลวง ดำเนินการโดยครูอาสาสมัครและให้ที่พักพิงและการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในกรุงจาการ์ตาและที่อื่น ๆ นักเรียนเหล่านี้มาจากพื้นเพที่ยากจน และพ่อแม่ของเด็กๆส่วนใหญ่เป็นคนเร่ร่อน คนทำงานโรงงาน หรือแม้แต่คนเก็บขยะ เนื่องจากโรงเรียนไม่มีแหล่งรายได้ บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปด้วยความยากลำบาก ในโรงเรียน Jovin Smart School นักเรียนต้องเรียนภายใต้โต๊ะและเก้าอี้ที่ชำรุดทรุดโทรมมาเป็นเวลานานแล้ว การขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนก็เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน

เมื่อรู้ว่าการศึกษาเป็นรากฐานของความก้าวหน้าของมนุษย์ CoinEx Charity จึงตัดสินใจปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนที่ด้อยโอกาสในอินโดนีเซีย จึงมอบโต๊ะและเก้าอี้ใหม่ให้กับโรงเรียน Jovin Smart School ดังนั้นนักเรียนจึงไม่จำเป็นต้องเรียนภายใต้โต๊ะและเก้าอี้ที่ชำรุดอีกต่อไป นอกจากนี้ ทีมงานยังได้บริจาคอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนมีเครื่องเขียนเป็นของตนเอง มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบในระดับชาติเพื่อช่วยให้เด็กๆบรรลุเป้าหมายทางวิชาการ การบริจาคที่ดูเหมือนเล็กน้อยมีความหมายอย่างมากสำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาส นอกเหนือจากการมอบโต๊ะเก้าอี้และเครื่องเขียนใหม่แล้ว CoinEx Charity ยังทาสีผนังโรงเรียนใหม่และซ่อมแซมหลังคาที่รั่ว ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ในห้องเรียนที่หลังคาไม่รั่ว มีแสงสว่างเพียงพอ และเป็นระเบียบเรียบร้อย การปรับปรุงเหล่านี้จะไม่เพียงเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ แต่ยังสร้างแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น

โครงการ Grant for Fulfilling Dreams ได้รับการชื่นชมและยอมรับจากสื่อท้องถิ่นของอินโดนีเซียและ KOL พวกเขาไม่เพียงแค่เข้าร่วมงานเท่านั้น แต่ยังรายงานข่าวในด้านต่างๆเกี่ยวกับโครงการด้วย โดยแสดงความชื่นชมต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนและความก้าวหน้าของการศึกษาในท้องถิ่น ครูและนักเรียนของ Jovin Smart School ได้แสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อการช่วยเหลือของ CoinEx Charity

CoinEx Charity เชื่อมั่นว่าการศึกษาและเทคโนโลยีเท่านั้นที่สังคมมนุษย์จะบรรลุความก้าวหน้าร่วมกันได้ ในฐานะองค์กรการกุศลระหว่างประเทศ CoinEx Charity แบกรับความรับผิดชอบในการปรับปรุงสภาพการศึกษาทั่วโลกและบรรเทาความยากจน องค์กรยังตั้งใจที่จะระดมองค์กรการกุศลและบริษัทต่างๆ เพื่อปรับปรุงสภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้อยโอกาสในอินโดนีเซีย

Grant for Fulfilling Dreams ได้นำความหวังใหม่มาสู่นักเรียนชาวอินโดนีเซีย เป็นการเพิ่มแรงผลักดันใหม่ให้กับงานด้านการศึกษาและสวัสดิการสาธารณะ ในอนาคต CoinEx Charity จะยังคงมุ่งเน้นไปที่การศึกษาระดับโลกและสวัสดิการสาธารณะ โดยร่วมมือกับพันธมิตรการกุศลระดับโลกเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า เมื่อมีการขยายขอบเขตด้านต่างๆออกไปทางองค์กรจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาระดับโลกต่อไป เพื่อปูทางไปสู่อนาคตที่สดใสกว่า

ก่อนหน้า
โดเมน Web3 แตกต่างจากโดเมนดั้งเดิมอย่างไร
ถัดไป
CoinEx Charity สนับสนุนการศึกษาของเวเนซุเอลา โดยใช้ความรู้เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนยากไร้